Niemiec nagi nie jest groźny.


niemiec-nagi-nie-jest-groźny
kurt tucholskyniemiecnaginiejestgroźnyniemiec naginagi nienie jestjest groźnyniemiec nagi nienagi nie jestnie jest groźnyniemiec nagi nie jestnagi nie jest groźnyniemiec nagi nie jest groźny

Pies na uwięzi jest złym psem, niewol­nik jest zaw­sze groźny. -Antoni Kępiński
pies-na uwięzi-jest złym-psem-niewol­nik-jest zaw­sze-groźny
Nie ma na świecie nic piękniejszego niż nagi kwiat i naga kobieta. -Jaroslav Seifert
nie-na-świecie-nic-piękniejszego-ż-nagi-kwiat-i-naga-kobieta
Jak nagi człowiek może coś przemycić? -Jack London
jak-nagi-człowiek-może-coś-przemycić