Niemożliwe jest myślenie o śmierci bez myślenia o tym, jak wspaniałe jest życie.


niemożliwe-jest-myślenie-o-śmierci-bez-myślenia-o-tym-jak-wspaniałe-jest-życie
jostein gaarderniemożliwejestmyślenieśmiercibezmyśleniatymjakwspaniałeżycieniemożliwe jestjest myśleniemyślenie oo śmierciśmierci bezbez myśleniamyślenia oo tymjak wspaniałewspaniałe jestjest życieniemożliwe jest myśleniejest myślenie omyślenie o śmiercio śmierci bezśmierci bez myśleniabez myślenia omyślenia o tymjak wspaniałe jestwspaniałe jest życieniemożliwe jest myślenie ojest myślenie o śmiercimyślenie o śmierci bezo śmierci bez myśleniaśmierci bez myślenia obez myślenia o tymjak wspaniałe jest życieniemożliwe jest myślenie o śmiercijest myślenie o śmierci bezmyślenie o śmierci bez myśleniao śmierci bez myślenia ośmierci bez myślenia o tym

Myślenie o śmierci przedłuża życie. -Anonim
myślenie-o-śmierci-przedłuża-życie
Nawet bohaterstwo nie jest, jak się zwykle mówi, przezwyciężeniem śmierci na rzecz życia; jest ono tylko dlatego piękne, że rzuca cień śmierci na życie i czyni je na nowo tajemniczym. -Karol Irzykowski
nawet-bohaterstwo-nie-jest-jak-ę-zwykle-mówi-przezwyciężeniem-śmierci-na-rzecz-życia-jest-ono-tylko-dlatego-piękne-że-rzuca-cień-śmierci-na
Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie. -Simone Weil
moją-rzeczą-jest-myślenie-o-bogu-bożą-sprawą-jest-myślenie-o-mnie
Nikt nie wie, jak mu się życie ułoży. O śmierci niechybnej wszyscy wiedzą; jest to jedyne, czego jesteśmy pewni i do czego możemy bez powodu się przygotowywać. -Trygve Gulbranssen
nikt-nie-wie-jak-mu-ę-życie-ułoży-o-śmierci-niechybnej-wszyscy-wiedzą-jest-to-jedyne-czego-jesteśmy-pewni-i-do-czego-możemy-bez-powodu-ę