Niena­wiść można uleczyć tyl­ko miłością.


niena­wiść-można-uleczyć-tyl­ko-miłośą
stefan wyszyńskiniena­wiśćmożnauleczyćtyl­komiłościąniena­wiść możnamożna uleczyćuleczyć tyl­kotyl­ko miłościąniena­wiść można uleczyćmożna uleczyć tyl­kouleczyć tyl­ko miłościąniena­wiść można uleczyć tyl­komożna uleczyć tyl­ko miłościąniena­wiść można uleczyć tyl­ko miłością

Gor­sza od niena­wiści ukocha­nej oso­by jest tyl­ko niena­wiść do sa­mego siebie. -respirer
gor­sza-od niena­wiś-ukocha­nej-oso­by-jest tyl­ko-niena­wiść-do ­mego-siebie
Niena­wiść rodzi się w tych, których życie zbyt mało dos­wiad­czało miłością. -Mateusz Piecki Schizoidalny
niena­wiść-rodzi ę-w tych-których-życie-zbyt-ło-­wiad­czało-miłośą
niena­wiść-i za­wiść-to niepo­koją-zja­wis­ko-występują-na świecie-~pa­weł-rychlica 
niena­wiść-i za­wiść-jest niepo­kojącym-zja­wis­kiem-występującym-na świecie~pa­weł-rychlica 
Nap­rawdę niep­rze­jed­na­na niena­wiść występu­je tyl­ko w miłości. -Propercjusz
nap­rawdę-niep­rze­jed­na­na-niena­wiść-występu­-tyl­ko-w miłoś
Je­dyną do­puszczalną niena­wiścią jest niena­wiść do sa­mej nienawiści... -Tajemna myśl
je­dyną-do­puszczalną-niena­wiśą-jest niena­wiść-do ­mej-nienawiś