Niena­wiść to ek­strak­la­sa wśród uczuć.


niena­wiść-to ek­strak­­-wśród-uczuć
kuba wojewódzkiniena­wiśćto ek­strak­la­sawśróduczućniena­wiść to ek­strak­la­sato ek­strak­la­sa wśródwśród uczućniena­wiść to ek­strak­la­sa wśródto ek­strak­la­sa wśród uczućniena­wiść to ek­strak­la­sa wśród uczuć

Kto sieje niena­wiść, sam niena­wis­tnym pozostaje.Je­dyną do­puszczalną niena­wiścią jest niena­wiść do sa­mej nienawiści...Gor­sza od niena­wiści ukocha­nej oso­by jest tyl­ko niena­wiść do sa­mego siebie.