Niena­wiść zaśle­pia, gniew ogłusza, a ten, kto prag­nie zas­po­koić żądzę zem­sty, może przy­pad­kiem na­pić się goryczy.


niena­wiść-zaś­pia-gniew-ogłusza-a ten-kto-prag­nie-zas­po­koić-żądzę-zem­sty-może-przy­pad­kiem-na­pić ę-goryczy
aleksander dumasniena­wiśćzaśle­piagniewogłuszaa tenktoprag­niezas­po­koićżądzęzem­stymożeprzy­pad­kiemna­pić sięgoryczyniena­wiść zaśle­piagniew ogłuszakto prag­nieprag­nie zas­po­koićzas­po­koić żądzężądzę zem­stymoże przy­pad­kiemprzy­pad­kiem na­pić sięna­pić się goryczykto prag­nie zas­po­koićprag­nie zas­po­koić żądzęzas­po­koić żądzę zem­stymoże przy­pad­kiem na­pić sięprzy­pad­kiem na­pić się goryczykto prag­nie zas­po­koić żądzęprag­nie zas­po­koić żądzę zem­stymoże przy­pad­kiem na­pić się goryczykto prag­nie zas­po­koić żądzę zem­sty

niena­wiść-i za­wiść-jest niepo­kojącym-zja­wis­kiem-występującym-na świecie~pa­weł-rychlica 
Z tym, co ze swej na­tury jest przy­pad­ko­we, zdarzyć się może tyl­ko to, co przy­pad­ko­we, i ten je­go los jest wo­bec te­go właśnie koniecznością. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel
z tym-co ze swej-na­tury-jest przy­pad­ko­we-zdarzyć ę-może-tyl­ko-to-co przy­pad­ko­we-i ten-­go-los-jest wo­bec-te­go