Nienawiścią nie można zajechać daleko. Za daleko można.


nienawiśą-nie-można-zajechać-daleko-za-daleko-można
kazimierz przerwa-tetmajernienawiściąniemożnazajechaćdalekozadalekomożnanienawiścią nienie możnamożna zajechaćzajechać dalekoza dalekodaleko możnanienawiścią nie możnanie można zajechaćmożna zajechać dalekoza daleko możnanienawiścią nie można zajechaćnie można zajechać dalekonienawiścią nie można zajechać daleko

Trzeba niekiedy wiedzieć, jak daleko można się posunąć za daleko.Takt polega na tym, by wiedzieć, jak daleko można się posunąć, by nie posunąć się za daleko.Kłamstwem można zajść daleko, ale nie można wrócić.Idąc prosto przed siebie nie można zajść daleko. . .Trze­ba niekiedy wie­dzieć jak da­leko można się po­sunąć za daleko.