Nienawiścią nie można zajechać daleko. Za daleko można.


nienawiśą-nie-można-zajechać-daleko-za-daleko-można
kazimierz przerwa-tetmajernienawiściąniemożnazajechaćdalekozadalekomożnanienawiścią nienie możnamożna zajechaćzajechać dalekoza dalekodaleko możnanienawiścią nie możnanie można zajechaćmożna zajechać dalekoza daleko możnanienawiścią nie można zajechaćnie można zajechać dalekonienawiścią nie można zajechać daleko

Trzeba niekiedy wiedzieć, jak daleko można się posunąć za daleko. -Tristan Bernard
trzeba-niekiedy-wiedzieć-jak-daleko-można-ę-posunąć-za-daleko
Takt polega na tym, by wiedzieć, jak daleko można się posunąć, by nie posunąć się za daleko. -Mao Zedong
takt-polega-na-tym-by-wiedzieć-jak-daleko-można-ę-posunąć-by-nie-posunąć-ę-za-daleko
Kłamstwem można zajść daleko, ale nie można wrócić. -Anonim
kłamstwem-można-zajść-daleko-ale-nie-można-wróć
idąc-cały-czas-przed-siebie-nie można-zajść-daleko 
Trze­ba niekiedy wie­dzieć jak da­leko można się po­sunąć za daleko. -Tristan Bernard
trze­ba-niekiedy-wie­dzieć-jak da­leko-można ę-po­sunąć-za daleko