Nienawiść jest najsubtelniejsza formą gwałtu.


nienawiść-jest-najsubtelniejsza-formą-gwał
charles chaplinnienawiśćjestnajsubtelniejszaformągwałtunienawiść jestjest najsubtelniejszanajsubtelniejsza formąformą gwałtunienawiść jest najsubtelniejszajest najsubtelniejsza formąnajsubtelniejsza formą gwałtunienawiść jest najsubtelniejsza formąjest najsubtelniejsza formą gwałtunienawiść jest najsubtelniejsza formą gwałtu

Nienawiść zaś powiększa się przez nienawiść wzajemną, natomiast może być stłumiona przez miłość, tak że nienawiść przechodzi w miłość.Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny.Siłą napędową demokracji nie jest miłość do innych ludzi, ale nienawiść do wszystkiego spoza plemienia, spoza frakcji, partii czy narodu. 'Wola powszechna' głosi wojnę totalną, a nienawiść jest największą siłą rekrutów.Jeśli miłość do ludzi nie oznacza schlebiania im, a nienawiść do nich nie oznacza ich krzywdzenia, wówczas, miłość, i nienawiść są czyste.Nie zwal­czy­my pochwały gwałtu przez pochwałę pow­szechne­go zobojętnienia.Nienawiść jest niczym w porównaniu z pogardą.