Nienawiść jest niczym w porównaniu z pogardą.


nienawiść-jest-niczym-w-porównaniu-z-pogardą
francois mauriacnienawiśćjestniczymporównaniupogardąnienawiść jestjest niczymniczym ww porównaniuporównaniu zz pogardąnienawiść jest niczymjest niczym wniczym w porównaniuw porównaniu zporównaniu z pogardąnienawiść jest niczym wjest niczym w porównaniuniczym w porównaniu zw porównaniu z pogardąnienawiść jest niczym w porównaniujest niczym w porównaniu zniczym w porównaniu z pogardą

Niena­wiść jest niczym w porówna­niu z pogardą.Wszystkie cierpienia pochodzące z zewnątrz są niczym w porównaniu z ciemną nocą duszy.Otóż miłość nie jest niczym innym, jak radością połączoną z ideą przyczyny zewnętrznej, a nienawiść niczym innym, jak smutkiem połączonym z ideą przyczyny zewnętrznej.Nienawiść zaś powiększa się przez nienawiść wzajemną, natomiast może być stłumiona przez miłość, tak że nienawiść przechodzi w miłość.Kultywuję nienawiść do działania niczym kwiat w cieplarni. Sam siebie chwalę za moją przenikliwość w ocenie życia.Siłą napędową demokracji nie jest miłość do innych ludzi, ale nienawiść do wszystkiego spoza plemienia, spoza frakcji, partii czy narodu. 'Wola powszechna' głosi wojnę totalną, a nienawiść jest największą siłą rekrutów.