Nienawiść kobiety to właściwie miłość, która zmieniła siodło.


nienawiść-kobiety-to-właściwie-miłość-która-zmieniła-siodło
heinrich heinenienawiśćkobietytowłaściwiemiłośćktórazmieniłasiodłonienawiść kobietywłaściwie miłośćktóra zmieniłazmieniła siodłokobiety to właściwiektóra zmieniła siodłonienawiść kobiety to właściwiekobiety to właściwie miłośćnienawiść kobiety to właściwie miłość

Nienawiść zaś powiększa się przez nienawiść wzajemną, natomiast może być stłumiona przez miłość, tak że nienawiść przechodzi w miłość.Każda miłość kobiety do mężczyzny i odwrotnie ma w sobie nienawiść.Jeśli miłość do ludzi nie oznacza schlebiania im, a nienawiść do nich nie oznacza ich krzywdzenia, wówczas, miłość, i nienawiść są czyste.Och, kobiety, trzeba im wiele wybaczać, bo wiele - i wielu - kochają. Ich nienawiść to - w rzeczy samej - miłość wywrócona na lewą stronę.Mężczyzna godzi się ryzykować utratę kobiety, która mu się podoba, ale nie kobiety, którą kocha.Siłą napędową demokracji nie jest miłość do innych ludzi, ale nienawiść do wszystkiego spoza plemienia, spoza frakcji, partii czy narodu. 'Wola powszechna' głosi wojnę totalną, a nienawiść jest największą siłą rekrutów.