Nienawiść musi czynić produktywnym. W przeciwnym razie rozsądniej jest od razu kochać.


nienawiść-musi-czynić-produktywnym-w-przeciwnym-razie-rozsądniej-jest-od-razu-kochać
karl krausnienawiśćmusiczynićproduktywnymprzeciwnymrazierozsądniejjestodrazukochaćnienawiść musimusi czynićczynić produktywnymw przeciwnymprzeciwnym razierazie rozsądniejrozsądniej jestjest odod razurazu kochaćnienawiść musi czynićmusi czynić produktywnymw przeciwnym razieprzeciwnym razie rozsądniejrazie rozsądniej jestrozsądniej jest odjest od razuod razu kochaćnienawiść musi czynić produktywnymw przeciwnym razie rozsądniejprzeciwnym razie rozsądniej jestrazie rozsądniej jest odrozsądniej jest od razujest od razu kochaćw przeciwnym razie rozsądniej jestprzeciwnym razie rozsądniej jest odrazie rozsądniej jest od razurozsądniej jest od razu kochać

Moralność musi być ta sama w stosunku do wszystkich, w przeciwnym razie staje się niesprawiedliwa, a więc niemoralna. -Witold Gombrowicz
moralność-musi-być-sama-w-stosunku-do-wszystkich-w-przeciwnym-razie-staje-ę-niesprawiedliwa-a-więc-niemoralna
Być może nic nie jest warte zachodu, aby to lub tamto czynić. Ale wszystko, co czynimy, jest w każdym razie warte, aby to czynić doskonale. -Johann Wolfgang Goethe
być-może-nic-nie-jest-warte-zachodu-aby-to-lub-tamto-czynić-ale-wszystko-co-czynimy-jest-w-każdym-razie-warte-aby-to-czynić-doskonale
Dawać należy to, co komuś jest rzeczywiście potrzebne, a nie to, co sami uznajemy za stosowne. W przeciwnym razie - dając - będziemy bezwiednie mnożyć działania pozorne. -Ewa Szumańska
dawać-należy-to-co-komuś-jest-rzeczywiście-potrzebne-a-nie-to-co-sami-uznajemy-za-stosowne-w-przeciwnym-razie-dając-będziemy-bezwiednie
Niena­wiść mu­si czy­nić pro­duk­tywnym. W prze­ciw­nym ra­zie rozsądniej jest od ra­zu kochać. -Karl Kraus
niena­wiść-mu­-czy­ć-pro­duk­tywnym-w prze­ciw­nym-ra­zie-rozsądniej-jest od ra­zu-kochać
Dlaczego ludzie mają nogi? Bo w przeciwnym razie ich głowy toczyłyby się jak kule. -Platon
dlaczego-ludzie-mają-nogi-bo-w-przeciwnym-razie-ich-głowy-toczyłyby-ę-jak-kule
Każdy inteligentny idiota potrafi czynić rzeczy jeszcze większymi, złożonymi, i przez to bardziej niebezpiecznymi Ale pójście w kierunku przeciwnym wymaga geniuszu i wielkiej odwagi. -Ernest Schumacher
każdy-inteligentny-idiota-potrafi-czynić-rzeczy-jeszcze-większymi-złożonymi-i-przez-to-bardziej-niebezpiecznymi-ale-pójście-w-kierunku