Nienawiść zaś powiększa się przez nienawiść wzajemną, natomiast może być stłumiona przez miłość, tak że nienawiść przechodzi w miłość.


nienawiść-zaś-powiększa-ę-przez-nienawiść-wzajemną-natomiast-może-być-stłumiona-przez-miłość-tak-że-nienawiść-przechodzi-w-miłość
baruch spinozanienawiśćzaśpowiększasięprzeznienawiśćwzajemnąnatomiastmożebyćstłumionamiłośćtakżeprzechodzimiłośćnienawiść zaśzaś powiększapowiększa sięsię przezprzez nienawiśćnienawiść wzajemnąnatomiast możemoże byćbyć stłumionastłumiona przezprzez miłośćtak żeże nienawiśćnienawiść przechodziprzechodzi ww miłośćnienawiść zaś powiększazaś powiększa siępowiększa się przezsię przez nienawiśćprzez nienawiść wzajemnąnatomiast może byćmoże być stłumionabyć stłumiona przezstłumiona przez miłośćtak że nienawiśćże nienawiść przechodzinienawiść przechodzi wprzechodzi w miłośćnienawiść zaś powiększa sięzaś powiększa się przezpowiększa się przez nienawiśćsię przez nienawiść wzajemnąnatomiast może być stłumionamoże być stłumiona przezbyć stłumiona przez miłośćtak że nienawiść przechodziże nienawiść przechodzi wnienawiść przechodzi w miłośćnienawiść zaś powiększa się przezzaś powiększa się przez nienawiśćpowiększa się przez nienawiść wzajemnąnatomiast może być stłumiona przezmoże być stłumiona przez miłośćtak że nienawiść przechodzi wże nienawiść przechodzi w miłość

Jeśli miłość do ludzi nie oznacza schlebiania im, a nienawiść do nich nie oznacza ich krzywdzenia, wówczas, miłość, i nienawiść są czyste.Siłą napędową demokracji nie jest miłość do innych ludzi, ale nienawiść do wszystkiego spoza plemienia, spoza frakcji, partii czy narodu. 'Wola powszechna' głosi wojnę totalną, a nienawiść jest największą siłą rekrutów.Zraniona miłość może wywołać takie same skutki co nienawiść.Zra­niona miłość może wy­wołać ta­kie sa­me skut­ki co nienawiść.Miłość obrażona przemieni się w nienawiść.Miłość do kogoś sięga aż po wronę siadającą na dachu jego domu. Nienawiść zaś obejmuje nawet mury miasta, w którym ten ktoś mieszka.