Nienawidzimy się wzajem i to nie jest nasze najgorsze złe. Niemal to jest nasze najlepsze.


nienawidzimy-ę-wzajem-i-to-nie-jest-nasze-najgorsze-złe-niemal-to-jest-nasze-najlepsze
stanisław wyspiańskinienawidzimysięwzajemtoniejestnaszenajgorszezłeniemalnajlepszenienawidzimy sięsię wzajemwzajem inie jestjest naszenasze najgorszenajgorsze złejest naszenasze najlepszenienawidzimy się wzajemsię wzajem ii to nienie jest naszejest nasze najgorszenasze najgorsze złeniemal to jestjest nasze najlepszenienawidzimy się wzajem iwzajem i to niei to nie jestnie jest nasze najgorszejest nasze najgorsze złeniemal to jest naszesię wzajem i to niewzajem i to nie jesti to nie jest naszenie jest nasze najgorsze złeniemal to jest nasze najlepsze

Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli.Pycha jest zwierciadłem, które zawsze schlebia: pomniejsza nasze wady, powiększa nasze cnoty.Cza­sem ob­raz pod­po­wiada nam dźwiękiem na nasze słowa i na nasze ges­ty... a gdzieś pośrod­ku jest myśl, która wy­raża ko­lory duszy...Z od­dalą jest tak, jak z przyszłością! Wiel­ka mglis­ta całość roz­ciąga się przed naszą duszą, nasze doz­na­nia rozpływają się w niej jak nasze oko i tęsknimy...To nie nasza biurokracja jest za duża na nasze państwo, tylko nasze państwo jest za małe na naszą biurokrację.''Nie Pytaj..'' Nie py­taj mnie czy to Uczu­cie jest dob­re,czy złe! ..Nie mu­si mieć sen­su! ...To po pros­tu jest Sil­ne..! Po­nieważ, kiedy Jes­teśmy w swych ra­mionach, Ro­zu­miemy To i ,że ... ... Że nie ma­my głosu ! Kiedy Nasze Ser­ca mają wybór...! ...I Nie ma­my pla­nu na to, gdyż nie jest to w naszych rękach...''