Nieobecni nigdy nie mają racji.


nieobecni-nigdy-nie-mają-racji
philippe destouchesnieobecninigdyniemająracjinieobecni nigdynigdy nienie mająmają racjinieobecni nigdy nienigdy nie mająnie mają racjinieobecni nigdy nie mająnigdy nie mają racjinieobecni nigdy nie mają racji

Obelgi są racjami tych, którzy nie mają racji.Długa dysputa oznacza, że obie strony nie mają racji.Najłatwiej wyprowadzić z równowagi tych, którzy czują, że nie mają racji.Bys­trość nie opuszcza ludzi in­te­ligen­tnych, zwłaszcza gdy nie mają racji.Nigdy nie mów ludziom, jak mają wykonywać swe zadania. Powiedz im tylko, co mają robić, a będziesz zdziwiony ich pomysłowością.Zwykłem mawiać: