Nieodłączną cechą organizacji takiej bazy ekonomicznej są sprzeczności.


nieodłączną-cechą-organizacji-takiej-bazy-ekonomicznej-są-sprzecznoś
karol marksnieodłącznącechąorganizacjitakiejbazyekonomicznejsprzecznościnieodłączną cechąorganizacji takiejtakiej bazybazy ekonomicznejekonomicznej sąsą sprzecznościnieodłączną cechą organizacjicechą organizacji takiejorganizacji takiej bazytakiej bazy ekonomicznejbazy ekonomicznej sąekonomicznej są sprzecznościnieodłączną cechą organizacji takiejcechą organizacji takiej bazyorganizacji takiej bazy ekonomicznejtakiej bazy ekonomicznej sąbazy ekonomicznej są sprzecznościnieodłączną cechą organizacji takiej bazycechą organizacji takiej bazy ekonomicznejorganizacji takiej bazy ekonomicznej sątakiej bazy ekonomicznej są sprzeczności

Piekło nie zna wściekłości takiej jak miłość w nienawiść zmieniona, i nie zna furii takiej jak kobieta wzgardzona. -William Congreve
piekło-nie-zna-wściekłoś-takiej-jak-miłość-w-nienawiść-zmieniona-i-nie-zna-furii-takiej-jak-kobieta-wzgardzona
Roztropność jest nieodłączną towarzyszką mądrości, ale z geniuszem nie nawiązuje nawet przelotnej znajomości. -Charles Caleb Colton
roztropność-jest-nieodłączną-towarzyszką-mądroś-ale-z-geniuszem-nie-nawiązuje-nawet-przelotnej-znajomoś
W teorii nie ma żadnej sprzeczności między moralnością a polityką. -Emanuel Kant
w-teorii-nie-żadnej-sprzecznoś-między-moralnośą-a-polityką
Natura ludzka, a szczególnie kobieca, jest ciemna i pełna sprzeczności! -Borys Pasternak
natura-ludzka-a-szczególnie-kobieca-jest-ciemna-i-pełna-sprzecznoś
Organizowanie chaosu kończy się chaosem organizacji. -Anonim
organizowanie-chaosu-kończy-ę-chaosem-organizacji