Nieodłączną cechą organizacji takiej bazy ekonomicznej są sprzeczności.


nieodłączną-cechą-organizacji-takiej-bazy-ekonomicznej-są-sprzecznoś
karol marksnieodłącznącechąorganizacjitakiejbazyekonomicznejsprzecznościnieodłączną cechąorganizacji takiejtakiej bazybazy ekonomicznejekonomicznej sąsą sprzecznościnieodłączną cechą organizacjicechą organizacji takiejorganizacji takiej bazytakiej bazy ekonomicznejbazy ekonomicznej sąekonomicznej są sprzecznościnieodłączną cechą organizacji takiejcechą organizacji takiej bazyorganizacji takiej bazy ekonomicznejtakiej bazy ekonomicznej sąbazy ekonomicznej są sprzecznościnieodłączną cechą organizacji takiej bazycechą organizacji takiej bazy ekonomicznejorganizacji takiej bazy ekonomicznej sątakiej bazy ekonomicznej są sprzeczności

Rzekłbym, iż nieodłączną cechą nasze­go ga­tun­ku jest skraj­ny in­dy­widualizm, wielość międzyosob­niczych różnic, swois­ta płyn­ność ta­kich pojęć jak przy­jaźń, jed­ność, wspólno­ta dusz.Piekło nie zna wściekłości takiej jak miłość w nienawiść zmieniona, i nie zna furii takiej jak kobieta wzgardzona.Roztropność jest nieodłączną towarzyszką mądrości, ale z geniuszem nie nawiązuje nawet przelotnej znajomości.W teorii nie ma żadnej sprzeczności między moralnością a polityką.Natura ludzka, a szczególnie kobieca, jest ciemna i pełna sprzeczności!Organizowanie chaosu kończy się chaosem organizacji.