niepew­ność małymi kęsa­mi wyszar­pu­je od środ­ka duszę, która nie ma już spoiwa...


niepew­ność-łymi-kę­mi-wyszar­pu­-od środ­ka-duszę-która-nie  już-spoiwa
papużkaniepew­nośćmałymikęsa­miwyszar­pu­jeod środ­kaduszęktóranie ma jużspoiwaniepew­ność małymimałymi kęsa­mikęsa­mi wyszar­pu­jewyszar­pu­je od środ­kaod środ­ka duszęktóra nie ma jużnie ma już spoiwaniepew­ność małymi kęsa­mimałymi kęsa­mi wyszar­pu­jekęsa­mi wyszar­pu­je od środ­kawyszar­pu­je od środ­ka duszęktóra nie ma już spoiwaniepew­ność małymi kęsa­mi wyszar­pu­jemałymi kęsa­mi wyszar­pu­je od środ­kakęsa­mi wyszar­pu­je od środ­ka duszęniepew­ność małymi kęsa­mi wyszar­pu­je od środ­kamałymi kęsa­mi wyszar­pu­je od środ­ka duszę

Przyszłość jest chaotyczna i niepew­na, gdyż chaos i niepew­ność tkwi w sa­mym człowieku. -Antoni Kępiński
przyszłość-jest chaotyczna-i niepew­na-gdyż-chaos-i niepew­ność-tkwi-w ­mym-człowieku
Niepew­ność rodzi gniew, niepew­ność rodzi ból. -Edyta Bartosiewicz
niepew­ność-rodzi-gniew-niepew­ność-rodzi-ból
Na duszę, którą zatraciłem i na sumienie, które zabiłem, przysięgam wam, że nie jestem już zdolny kłamać. -Rudyard Kipling
na-duszę-którą-zatraciłem-i-na-sumienie-które-zabiłem-przysięgam-wam-że-nie-jestem-już-zdolny-kłamać
Ko­bieta ma wpraw­dzie duszę, jak nam kościół wie­rzyć każe, lecz duszę swe­go sta­da, mo­ral­ność at­mosfe­ry, ja­ka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli. -Wacław Berent
ko­bieta- wpraw­dzie-duszę-jak nam-kośół-wie­rzyć-każe-lecz-duszę-swe­go-sta­da-mo­ral­ność-at­mosfe­ry-ja­ka-ją otacza