Niepew­ność rodzi gniew, niepew­ność rodzi ból.


niepew­ność-rodzi-gniew-niepew­ność-rodzi-ból
edyta bartosiewiczniepew­nośćrodzigniewniepew­nośćbólniepew­ność rodzirodzi gniewniepew­ność rodzirodzi bólniepew­ność rodzi gniewniepew­ność rodzi ból

Przyszłość jest chaotyczna i niepew­na, gdyż chaos i niepew­ność tkwi w sa­mym człowieku. -Antoni Kępiński
przyszłość-jest chaotyczna-i niepew­na-gdyż-chaos-i niepew­ność-tkwi-w ­mym-człowieku
niepew­ność małymi kęsa­mi wyszar­pu­je od środ­ka duszę, która nie ma już spoiwa... -Papużka
niepew­ność-łymi-kę­mi-wyszar­pu­-od środ­ka-duszę-która-nie  już-spoiwa
niepew­ność-jest naj­gor­szą-formą-uczu­cia-wewnętrzne­go-~pa­weł-rychlica 
Nie każda bez­czyn­ność rodzi myśliciela. -Piotr Szreniawski
nie-każda-bez­czyn­ność-rodzi-myśliciela