Niepowodzenie jest tylko wtedy porażką, gdy zrezygnujemy z dalszych prób.


niepowodzenie-jest-tylko-wtedy-porażką-gdy-zrezygnujemy-z-dalszych-prób
anonimniepowodzeniejesttylkowtedyporażkągdyzrezygnujemydalszychpróbniepowodzenie jestjest tylkotylko wtedywtedy porażkągdy zrezygnujemyzrezygnujemy zz dalszychdalszych próbniepowodzenie jest tylkojest tylko wtedytylko wtedy porażkągdy zrezygnujemy zzrezygnujemy z dalszychz dalszych próbniepowodzenie jest tylko wtedyjest tylko wtedy porażkągdy zrezygnujemy z dalszychzrezygnujemy z dalszych próbniepowodzenie jest tylko wtedy porażkągdy zrezygnujemy z dalszych prób

Rządy dotrzymują słowa tylko wtedy, gdy są do tego zmuszone lub gdy jest to dla nich korzystne. -Napoleon Bonaparte
rządy-dotrzymują-słowa-tylko-wtedy-gdy-są-do-tego-zmuszone-lub-gdy-jest-to-dla-nich-korzystne
Człowiek jest obecny tylko wtedy, gdy inni to zauważają. -Czesław Banach
człowiek-jest-obecny-tylko-wtedy-gdy-inni-to-zauważają
Anonim jest tylko wtedy dopuszczalny, gdy piszący go rzeczywiście jest nikim. -Stanisław Jerzy Lec
anonim-jest-tylko-wtedy-dopuszczalny-gdy-piszący-go-rzeczywiście-jest-nikim
Miłość jest piękna, piękniejsza od słońca, ale tylko wtedy, gdy wytrwa do końca. -Anonim
miłość-jest-piękna-piękniejsza-od-słońca-ale-tylko-wtedy-gdy-wytrwa-do-końca
Każda istota wtedy jest tylko piękna, gdy osiągnie szczyt swego naturalnego rozwoju. -Johann Peter Eckermann
każda-istota-wtedy-jest-tylko-piękna-gdy-osiągnie-szczyt-swego-naturalnego-rozwoju