Niepowodzenie jest tylko wtedy porażką, gdy zrezygnujemy z dalszych prób.


niepowodzenie-jest-tylko-wtedy-porażką-gdy-zrezygnujemy-z-dalszych-prób
anonimniepowodzeniejesttylkowtedyporażkągdyzrezygnujemydalszychpróbniepowodzenie jestjest tylkotylko wtedywtedy porażkągdy zrezygnujemyzrezygnujemy zz dalszychdalszych próbniepowodzenie jest tylkojest tylko wtedytylko wtedy porażkągdy zrezygnujemy zzrezygnujemy z dalszychz dalszych próbniepowodzenie jest tylko wtedyjest tylko wtedy porażkągdy zrezygnujemy z dalszychzrezygnujemy z dalszych próbniepowodzenie jest tylko wtedy porażkągdy zrezygnujemy z dalszych prób

Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Rządy dotrzymują słowa tylko wtedy, gdy są do tego zmuszone lub gdy jest to dla nich korzystne.Człowiek jest obecny tylko wtedy, gdy inni to zauważają.Anonim jest tylko wtedy dopuszczalny, gdy piszący go rzeczywiście jest nikim.Miłość jest piękna, piękniejsza od słońca, ale tylko wtedy, gdy wytrwa do końca.Każda istota wtedy jest tylko piękna, gdy osiągnie szczyt swego naturalnego rozwoju.