Nierzadko trudno żyć razem: częściej jednak trudniej umierać osobno.


nierzadko-trudno-żyć-razem-częściej-jednak-trudniej-umierać-osobno
natalia glensk - gutweternierzadkotrudnożyćrazemczęściejjednaktrudniejumieraćosobnonierzadko trudnotrudno żyćżyć razemczęściej jednakjednak trudniejtrudniej umieraćumierać osobnonierzadko trudno żyćtrudno żyć razemczęściej jednak trudniejjednak trudniej umieraćtrudniej umierać osobnonierzadko trudno żyć razemczęściej jednak trudniej umieraćjednak trudniej umierać osobnoczęściej jednak trudniej umierać osobno

Że dwoje ludzi potrafią żyć razem, jest jednym z największych cudów. W większości jednak nie potrafią, co zresztą jest zamaskowane tym, że również nie potrafią żyć osobno.Dlaczego ludzie potrafią lepiej umierać niż żyć? Dlatego, że żyć trzeba długo, a umrzeć można prędko.Trudniej jest starzeć się, niż umierać, bo jednorazowa ofiara mniej kosztuje od powolnego zrzekania się każdego dobra po szczególe.Musimy nauczyć się żyć razem jak bracia, jeśli nie chcemy zginąć razem jak szaleńcy.tęsknotę spo­wija gęsty kurz sa­mot­nie za­mykając dni po­za za­sięgiem moich ust przełykając słone łzy ja za­sypiam za­sypiasz ty osobno a jed­nak razem przeszłości mroczne ziści­liśmy sny...Małżeństwo - port w czasie burzy, częściej jednak burza w porcie.