Niesamowita Jej de­likat­ny dotyk Jest jak narkotyk 20.06.2015 றiℓℓ...


niesamowita-jej-de­likat­ny-dotyk-jest-jak narkotyk-20062015-றiℓℓ
millniesamowitajejde­likat­nydotykjestjak narkotyk20062015றiℓℓniesamowita jejjej de­likat­nyde­likat­ny dotykdotyk jestjest jak narkotykniesamowita jej de­likat­nyjej de­likat­ny dotykde­likat­ny dotyk jestdotyk jest jak narkotykniesamowita jej de­likat­ny dotykjej de­likat­ny dotyk jestde­likat­ny dotyk jest jak narkotykniesamowita jej de­likat­ny dotyk jestjej de­likat­ny dotyk jest jak narkotyk

Słowa zaklęte w dotyk Marzyć wciąż chce o Tobie Szep­ty w dzień i w no­cy 03.05.2015....dla M... றiℓℓ...Bo kto jak nie ja Do­da ci sen­su życia Melancholijność 24.03.2015....dla M... றiℓℓ...Wiosną pachnie dziś Słońce oślepiające Tęskno­ta jest w Nas 18.03.2015. றiℓℓ...Chmu­ry kłębią się Mo­je myśli zbłądziły Deszczo­wo dziś jest 20.06.2015 றiℓℓ...Smut­ne jest życie Gdy ktoś blis­ki odchodzi Żal i smu­tek zostaje 19.06.2015 றiℓℓ...Na gra­nicy zmysłów Gdy us­ta ust szukają Prosząc o pocałunek Błogości się oddają Słod­kie zniewolenie Od­dech powstrzymuje Jest niczym jak narkotyk Fi­nezją nam smakuje W czułym dotyku De­likat­nym miłym Us­ta ust spragnione Rozsądek utraciły Ma­leńki tatuaż Jak od­bi­cie w lustrach Bo po pocałunku Smak zos­tał na us­tach ...