Nieskończoność można zmierzyć jedynie ludzką głupotą.


nieskończoność-można-zmierzyć-jedynie-ludzką-głupotą
anonimnieskończonośćmożnazmierzyćjedynieludzkągłupotąnieskończoność możnamożna zmierzyćzmierzyć jedyniejedynie ludzkąludzką głupotąnieskończoność można zmierzyćmożna zmierzyć jedyniezmierzyć jedynie ludzkąjedynie ludzką głupotąnieskończoność można zmierzyć jedyniemożna zmierzyć jedynie ludzkązmierzyć jedynie ludzką głupotąnieskończoność można zmierzyć jedynie ludzkąmożna zmierzyć jedynie ludzką głupotą

Głupota jest najlepszym dowodem na nieskończoność. -Anonim
głupota-jest-najlepszym-dowodem-na-nieskończoność
Klasę człowieka można zmierzyć tym, co go wyprowadza z równowagi. -Aleksander Pope
klasę-człowieka-można-zmierzyć-tym-co-go-wyprowadza-z-równowagi
Ludzka głupota nie zna granic. -Anakarsis
ludzka-głupota-nie-zna-granic
Ziemia ma granice, ale głupota ludzka jest bezgraniczna. -Gustaw Flaubert
ziemia-granice-ale-głupota-ludzka-jest-bezgraniczna
Tylko dwie rzeczy są nieskończone: Wszechświat i ludzka głupota, nie mam pewności co do Wszechświata. -Albert Einstein
tylko-dwie-rzeczy-są-nieskończone-wszechświat-i-ludzka-głupota-nie-mam-pewnoś-co-do-wszechświata
Lenistwo jest głupotą ciała, a głupota lenistwem ducha. -Johann Gottfried Seuma
lenistwo-jest-głupotą-ciała-a-głupota-lenistwem-ducha