Niesparawiedliwość jak obłok słońce wiary zasiania.


niesparawiedliwość-jak-obłok-słoń-wiary-zasiania
kazimierz brodzińskiniesparawiedliwośćjakobłoksłońcewiaryzasianianiesparawiedliwość jakjak obłokobłok słońcesłońce wiarywiary zasianianiesparawiedliwość jak obłokjak obłok słońceobłok słońce wiarysłońce wiary zasianianiesparawiedliwość jak obłok słońcejak obłok słońce wiaryobłok słońce wiary zasianianiesparawiedliwość jak obłok słońce wiaryjak obłok słońce wiary zasiania

Miłości miła. Jak złote pióra, jak ranny obłok płyniesz po górach. -Johann Wolfgang Goethe
miłoś-miła-jak-złote-pióra-jak-ranny-obłok-płyniesz-po-górach
mówi­li so­bie jak pięknie, nie do wiary ciut wiary brakło  -Cykam
mówi­li-so­bie-jak-pięknie-nie do wiary-ciut-wiary-brakło 
Miłość jest aktem wiary i kto ma mało wiary, ma mało miłości. -Erich Fromm
miłość-jest-aktem-wiary-i-kto-ło-wiary-ło-miłoś
Dla obrony wiary Kościół poświęci nawet wolność, ale dla zachowania wolności nie poświęci nigdy wiary. -Stefan Wyszyński kard
dla-obrony-wiary-kośół-poświę-nawet-wolność-ale-dla-zachowania-wolnoś-nie-poświę-nigdy-wiary
Człowiek myśli codziennie, że słońce wędruje ku zachodowi; ale słońce uśmiecha się, nieruchome, bo to właśnie my wędrujemy ku zachodowi. -Ramon Gomez De La Serna
człowiek-myśli-codziennie-że-słoń-wędruje-ku-zachodowi-ale-słoń-uśmiecha-ę-nieruchome-bo-to-właśnie-my-wędrujemy-ku-zachodowi