Niesparawiedliwość jak obłok słońce wiary zasiania.


niesparawiedliwość-jak-obłok-słoń-wiary-zasiania
kazimierz brodzińskiniesparawiedliwośćjakobłoksłońcewiaryzasianianiesparawiedliwość jakjak obłokobłok słońcesłońce wiarywiary zasianianiesparawiedliwość jak obłokjak obłok słońceobłok słońce wiarysłońce wiary zasianianiesparawiedliwość jak obłok słońcejak obłok słońce wiaryobłok słońce wiary zasianianiesparawiedliwość jak obłok słońce wiaryjak obłok słońce wiary zasiania

Miłości miła. Jak złote pióra, jak ranny obłok płyniesz po górach.mówi­li so­bie jak pięknie, nie do wiary ciut wiary brakło Gdy pochy­lisz na­de mną twe us­ta po­całun­ka­mi nabrzmiałe, us­ta mo­je ulecą jak dwa skrzy­dełka ze strachu białe, krew mo­ja się zer­wie, aby uciekać da­leko, daleko i o twarz mi uderzy płonącą czer­woną rzeką. Oczy mo­je, które pod wzro­kiem twym słod­kim się niebią, oczy mo­je umrą, a po­wieki je cicho pogrzebią. Pierś mo­ja w objęciu twej ręki sto­pi się jak­by śnieg, i cała zniknę jak obłok, na którym za moc­ny wicher legł.- M.P-J Miłość jest aktem wiary i kto ma mało wiary, ma mało miłości.Dla obrony wiary Kościół poświęci nawet wolność, ale dla zachowania wolności nie poświęci nigdy wiary.Człowiek myśli codziennie, że słońce wędruje ku zachodowi; ale słońce uśmiecha się, nieruchome, bo to właśnie my wędrujemy ku zachodowi.