Niestety, piękne grzechy miłości odeszły już w świat ballad romantycznych. Świat dzisiejszy grzeszy już tylko bezmiłością.


niestety-piękne-grzechy-miłoś-odeszły-już-w-świat-ballad-romantycznych-Świat-dzisiejszy-grzeszy-już-tylko-bezmiłośą
maria grossek - koryckaniestetypięknegrzechymiłościodeszłyjużświatballadromantycznychŚwiatdzisiejszygrzeszytylkobezmiłościąpiękne grzechygrzechy miłościmiłości odeszłyodeszły jużjuż ww światświat balladballad romantycznychŚwiat dzisiejszydzisiejszy grzeszygrzeszy jużjuż tylkotylko bezmiłościąpiękne grzechy miłościgrzechy miłości odeszłymiłości odeszły jużodeszły już wjuż w światw świat balladświat ballad romantycznychŚwiat dzisiejszy grzeszydzisiejszy grzeszy jużgrzeszy już tylkojuż tylko bezmiłościąpiękne grzechy miłości odeszłygrzechy miłości odeszły jużmiłości odeszły już wodeszły już w światjuż w świat balladw świat ballad romantycznychŚwiat dzisiejszy grzeszy jużdzisiejszy grzeszy już tylkogrzeszy już tylko bezmiłościąpiękne grzechy miłości odeszły jużgrzechy miłości odeszły już wmiłości odeszły już w światodeszły już w świat balladjuż w świat ballad romantycznychŚwiat dzisiejszy grzeszy już tylkodzisiejszy grzeszy już tylko bezmiłością

Nawet najlepsi nie uczą się sami miłości: aby przejść do porządku nad zmiennością ludzi, ich wadami, a zwłaszcza głupotą, trzeba posiąść tajemnicę miłości, której świat dzisiejszy nie zna. I dopóki nie odnajdzie tej tajemnicy, na próżno będziecie usiłowali zmienić ludzkie losy.Robimy tylko jedną, ale za to wielką nieostrożność: przychodzimy na świat. Po niej wszystkie inne się już nie liczą.Po to, aby umocnić i oczyścić świat dzisiejszy, nie jest nam konieczna ars moriendi, ale zmartwychwstanie Chrystusa.Spójrz...Ja­kie piękne niebo... Ile pięknych gwiazd! Spójrz...Ja­ki piękny kwiat... Ja­ki ciepły wiatr,i dwa nasze cienie! Spójrz...-czy nie widzisz nic?! Świat mój barw pozbawiłeś! Spójrz...Le­ci ptak... I już zniknął... Tak jak Ty z mo­jego życia! Dwo­je to już osob­ny świat.