Niestety rzadko koło zdarzeń, obraca siła naszych marzeń.


niestety-rzadko-koło-zdarzeń-obraca-ła-naszych-marzeń
jan sztaudyngerniestetyrzadkokołozdarzeńobracasiłanaszychmarzeńniestety rzadkorzadko kołokoło zdarzeńobraca siłasiła naszychnaszych marzeńniestety rzadko kołorzadko koło zdarzeńobraca siła naszychsiła naszych marzeńniestety rzadko koło zdarzeńobraca siła naszych marzeń

Przez­nacze­nie to nie jest jed­nak siła nad­przy­rodzo­na, ale siła kon­sekwen­tne­go sys­te­mu zdarzeń. Ta siła na­biera roz­machu, kiedy nie ma­my jeszcze rozsądku, aby ją oce­nić, ani możli­wości, aby się jej przeciwstawić.Doniosłość teraźniejszości rzadko jest rozpoznawana natychmiast, zwykle następuje to niestety o wiele później.Ktoś powiedział mi, że życie to młyńskie koło. Obraca się. Sztuka polega na tym, żeby zatykać nos, kiedy się jest pod wodą, i nie dostać zawrotu głowy, kiedy jest się na górze.nie zapomnij oddechu naszych ciał do­tyku naszych oczu spot­kań naszych dłoni uderzeń naszych serc smaku naszych ust zapachu naszych nocy śladów naszej miłości gdy budziłaś mo­je pragnienia i wte­dy cze­kałem ... na cud Świat nie jest lepszy ani gorszy od naszych marzeń, ale zupełnie inny.Naj­gor­sze uczu­cie, to gdy róża naszych marzeń płonie w og­niach rzeczywistości.