Nieszczęścia nigdy jeszcze nie naprawiła bezczynność ani lenistwo.


nieszczęścia-nigdy-jeszcze-nie-naprawiła-bezczynność-ani-lenistwo
miguel de cervantesnieszczęścianigdyjeszczenienaprawiłabezczynnośćanilenistwonieszczęścia nigdynigdy jeszczejeszcze nienie naprawiłanaprawiła bezczynnośćbezczynność aniani lenistwonieszczęścia nigdy jeszczenigdy jeszcze niejeszcze nie naprawiłanie naprawiła bezczynnośćnaprawiła bezczynność anibezczynność ani lenistwonieszczęścia nigdy jeszcze nienigdy jeszcze nie naprawiłajeszcze nie naprawiła bezczynnośćnie naprawiła bezczynność aninaprawiła bezczynność ani lenistwonieszczęścia nigdy jeszcze nie naprawiłanigdy jeszcze nie naprawiła bezczynnośćjeszcze nie naprawiła bezczynność aninie naprawiła bezczynność ani lenistwo

Nie umiałbym zresztą zazdrościć pozycji temu rodzajowi ludzi, którzy znajdują się między władcą i poddanymi; ludzi, którzy dzielą z książętami nieszczęścia ich pozycji, nie korzystając zarazem ani z prawdziwej władzy, ani z radości życia prywatnego. Radzę im, aby nigdy nie podejmowali niegodnych działań dla zachowania się na nieszczęsnym stanowisku; aby obejmowali je z honorem, piastowali je jako ludzie prawi i opuszczali je z godnością; oraz, gdy raz już je opuszczą, aby nigdy na nic nie wracali.Bezczynność rodzi występek: gdyby Ewa musiała zeszywać listki figowe swojego małżonka, nigdy nie usłuchałaby węża.Ani kamienne wieże, ani mury / Z kowanej miedzi, ni podziemia stęchłe, / Ani ciężary łańcuchów / Nie podołają nigdy sile ducha.Nigdy nikomu, ani na żądanie, ani na prośby niczyje, nie podam trucizny.I powiedzmy jeszcze raz. Opinie publiczne - osobiste lenistwo.Matka nigdy nie odchodzi od kołyski, ani od Kalwarii, ani od grobu swojego dziecka.