Nieszczęścia przebyte ten mają pożytek, że czynią nas czułymi na nieszczęście innych.


nieszczęścia-przebyte-ten-mają-pożytek-że-czynią-nas-czułymi-na-nieszczęście-innych
jan fedorowicznieszczęściaprzebytetenmająpożytekżeczyniąnasczułyminanieszczęścieinnychnieszczęścia przebyteprzebyte tenten mająmają pożytekże czyniączynią nasnas czułymiczułymi nana nieszczęścienieszczęście innychnieszczęścia przebyte tenprzebyte ten mająten mają pożytekże czynią nasczynią nas czułyminas czułymi naczułymi na nieszczęściena nieszczęście innychnieszczęścia przebyte ten mająprzebyte ten mają pożytekże czynią nas czułymiczynią nas czułymi nanas czułymi na nieszczęścieczułymi na nieszczęście innychnieszczęścia przebyte ten mają pożytekże czynią nas czułymi naczynią nas czułymi na nieszczęścienas czułymi na nieszczęście innych

Złodziej w komorze, żołnierz w oborze, ksiądz u młodej żony - jaki pożytek czynią, każdy niech uważy.Każdy z nas ma swój własny charakter - i ten jest naszym bogiem, sprawcą szczęścia lub nieszczęścia.Przyczyną, dla której państwa wolne są mniej trwałe od innych, jest to, że i nieszczęścia, i sukcesy, jakie bywają ich udziałem, powodują prawie zawsze utratę wolności; podczas gdy sukcesy i nieszczęścia państwa, którego lud żyje w stanie poddaństwa, w równej mierze utwierdzają jego niewolę.Ludzie, którzy nigdy nie mają czasu, czynią najmniej.Nieszczęście polega na tym, że wszyscy mają rację.Żółciowe kamienie mają to do siebie, że czynią człowieka niezmiernie zgryźliwym i niewyrozumiałym dla drugich.