Nieszczęście, jak miłość, wiąże ludzi z sobą.


nieszczęście-jak-miłość-wiąże-ludzi-z-sobą
zygmunt krasińskinieszczęściejakmiłośćwiążeludzisobąjak miłośćwiąże ludziludzi zz sobąwiąże ludzi zludzi z sobąwiąże ludzi z sobą

Nieszczęście jest jak miłość, wiąże ludzi ze sobą.Nie­szczęście, jak miłość, wiąże ludzi z sobą.Nie­szczęście jest jak miłość, wiąże ludzi ze sobą.Może to tęskno­ta wiąże ze sobą wszys­tkie rzeczy...Nieszczęście brzydkie jest bardzo - gdyż nieszczęście to jest złe, które się zrobiło, i dobre, którego się zrobić nie mogło, grzech twój, lub grzech ludzi, braci twoich.Nieszczęście ludzi brata.