Nieszczęście jest jak miłość, wiąże ludzi ze sobą.


nieszczęście-jest-jak-miłość-wiąże-ludzi-ze-sobą
zygmunt krasińskinieszczęściejestjakmiłośćwiążeludzizesobąnieszczęście jestjest jakjak miłośćwiąże ludziludzi zeze sobąnieszczęście jest jakjest jak miłośćwiąże ludzi zeludzi ze sobąnieszczęście jest jak miłośćwiąże ludzi ze sobą

Nieszczęście, jak miłość, wiąże ludzi z sobą.Nie­szczęście jest jak miłość, wiąże ludzi ze sobą.Nie­szczęście, jak miłość, wiąże ludzi z sobą.Nieszczęście brzydkie jest bardzo - gdyż nieszczęście to jest złe, które się zrobiło, i dobre, którego się zrobić nie mogło, grzech twój, lub grzech ludzi, braci twoich.Może to tęskno­ta wiąże ze sobą wszys­tkie rzeczy...Miłość dziwaczną jest i fantastyczną, łączy pomiędzy sobą ludzi w pary. Nie żąda nawet podobieństwa, owszem, z przeciwieństw często dziwną tworzy.