Nieszczęście polega na tym, że wszyscy mają rację.


nieszczęście-polega-na-tym-że-wszyscy-mają-rację
charles de gaullenieszczęściepoleganatymżewszyscymająracjęnieszczęście polegapolega nana tymże wszyscywszyscy mająmają racjęnieszczęście polega napolega na tymże wszyscy mająwszyscy mają racjęnieszczęście polega na tymże wszyscy mają rację

Oczywiście, że on ma rację. Porządni ludzie zawsze mają rację. Tylko, że oni nie są sami na tym świecie. A ten kto żyje, jest jak nitka w olbrzymim dywanie - związana ciasno i nierozerwalnie z innymi figurami i nitkami.Odkrycie polega na tym, aby zobaczyć to, co wszyscy widzieli, i pomyśleć to, czego nie pomyślał nikt.Jed­ni przyz­nają rację tyl­ko przy­jaciołom, drudzy przy­jaźnią się tyl­ko z ty­mi, którzy mają rację.Całe nieszczęście tego świata polega na tym, że ci, co się modlą nie myślą a ci, co myślą nie modlą się....Sukces polega na tym, że zdobywa się to co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma.Cynicy mają rację w dziewięciu przypadkach na dziesięć.