Nieszczęśliwi najbardziej potrzebują ludzi mogących poświęcić im swoją uwagę.


nieszczęśliwi-najbardziej-potrzebują-ludzi-mogących-poświęć-im-swoją-uwagę
simone weilnieszczęśliwinajbardziejpotrzebująludzimogącychpoświęcićimswojąuwagęnieszczęśliwi najbardziejnajbardziej potrzebująpotrzebują ludziludzi mogącychmogących poświęcićpoświęcić imim swojąswoją uwagęnieszczęśliwi najbardziej potrzebująnajbardziej potrzebują ludzipotrzebują ludzi mogącychludzi mogących poświęcićmogących poświęcić impoświęcić im swojąim swoją uwagęnieszczęśliwi najbardziej potrzebują ludzinajbardziej potrzebują ludzi mogącychpotrzebują ludzi mogących poświęcićludzi mogących poświęcić immogących poświęcić im swojąpoświęcić im swoją uwagęnieszczęśliwi najbardziej potrzebują ludzi mogącychnajbardziej potrzebują ludzi mogących poświęcićpotrzebują ludzi mogących poświęcić imludzi mogących poświęcić im swojąmogących poświęcić im swoją uwagę

Kłopot z większością ludzi polega na tym, że są straszliwie zajęci organizowaniem rzeczywistości, której nawet nie rozumieją. Zawsze coś ustalamy, organizujemy... Nigdy nie przyjdzie nam do głowy, że rzeczy nie potrzebują być organizowane. Naprawdę. To wielkie odkrycie. Rzeczy potrzebują jedynie zrozumienia. Jeśli je zrozumiesz, one się zmienią.”Poświęcić siebie samego to nie sztuka, trudniej, poświęcić kogoś, kogo się kocha.Wszystko należy poświęcić człowiekowi. Tylko nie innych ludzi.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.Spotykam trzy rodzaje ludzi: tych, którzy mnie potrzebują; tych, których ja potrzebuję i przyjaciół, z którymi lubię przebywać.