Nieszczęśliwy to ten, co nie umie znosić nieszczęścia.


nieszczęśliwy-to-ten-co-nie-umie-znosić-nieszczęścia
bias z prienynieszczęśliwytotenconieumieznosićnieszczęściaco nienie umieumie znosićznosić nieszczęścianieszczęśliwy to tenco nie umienie umie znosićumie znosić nieszczęściaco nie umie znosićnie umie znosić nieszczęściaco nie umie znosić nieszczęścia

Nie­szczęśli­wy to ten, co nie umie zno­sić nieszczęścia.Trzeba ludzi znosić, jeśli nie umie się ich poprawić.Poeta to ta­ki, co umie w ład­ny sposób być nieszczęśliwy.Wszystkie nasze nieszczęścia biorą się z jednej tyko przyczyny, mianowicie stąd, że człowiek nie umie przebywać w samotności.Ten dopiero jest nieszczęśliwy, kto nie potrafi ukryć swojej troski.Człowiek jest mniej nieszczęśliwy, gdy nie jest nieszczęśliwy sam.