Nieudana operacja to połowa udanej sekcji.


nieudana-operacja-to-połowa-udanej-sekcji
anonimnieudanaoperacjatopołowaudanejsekcjinieudana operacjapołowa udanejudanej sekcjioperacja to połowapołowa udanej sekcjinieudana operacja to połowaoperacja to połowa udanejnieudana operacja to połowa udanejoperacja to połowa udanej sekcji

Nieuda­na ope­rac­ja to połowa uda­nej sekcji.Wszędzie reputacja jest głosem, w którym połowa prawdy, połowa fałszu.Połowa tego, co piszemy jest szkodliwa, druga połowa jest niepotrzebna.Połowa tego, co piszemy, jest szkodliwa; druga połowa jest niepotrzebna.Pragnienie jest połową życia; obojętność jest połową śmierci.Ludność składa się z dziwnych istot. Połowa potępia to, co sama czyni, druga połowa czyni to, co sama potępia, pozostali zawsze mówią i postępują jak należy.