Nieufność jest formą nieśmiałości.


nieufność-jest-formą-nieśmiałoś
paul claudelnieufnośćjestformąnieśmiałościnieufność jestjest formąformą nieśmiałościnieufność jest formąjest formą nieśmiałościnieufność jest formą nieśmiałości

Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny.niez­ro­zumienie budzi nieufność Wiele agresywnych postaw kilkunastoletnich dziewcząt wynika z ich nieśmiałości.Zrozumienie i wiedza mają w sobie coś, co budzi taką nieufność, że muszą zostać potwierdzone i uzasadnione przez siłę i przemoc: wtedy człowiek im się poddaje.W zdrowym rozsądku tkwi pewna subtelna nieufność władzy logicznej do samej siebie; zahamowuje on rozrost każdej zasady i każdej metody dokładnie w tym punkcie, w którym niepowściągliwe i brutalne jej zastosowanie stanowiłoby pogwałcenie tej rzeczy delikatnej, jaką jest rzeczywistość.Piękno jest formą dobroci.