Nieuk ksiądz, dok­tor, kucharz - siebie i ludzi w zdro­wiu zawodzą.


nieuk-ksiądz-dok­tor-kucharz- siebie-i ludzi-w zdro­wiu-zawodzą
jan Żabczycnieukksiądzdok­torkucharz siebiei ludziw zdro­wiuzawodząnieuk ksiądz siebie i ludzii ludzi w zdro­wiuw zdro­wiu zawodzą siebie i ludzi w zdro­wiui ludzi w zdro­wiu zawodzą siebie i ludzi w zdro­wiu zawodzą

Nieuk ksiądz, doktor, kucharz - siebie i ludzi w zdrowiu zawodzą. -Jan Żabczyc
nieuk-ksiądz-doktor-kucharz-siebie-i-ludzi-w-zdrowiu-zawodzą
Naj­lep­szy­mi le­karza­mi na świecie są: dok­tor dieta, dok­tor spokój i dok­tor dob­ry humor. -Jonathan Swift
naj­lep­szy­mi-­karza­mi-na świecie-są-dok­tor-dieta-dok­tor-spokój-i dok­tor-dob­ry-humor
Człowiek wykształcony i nieuk tak różnią się od siebie, jak żywy i martwy. -Arystoteles
człowiek-wykształcony-i-nieuk-tak-różą-ę-od-siebie-jak-żywy-i-martwy