Nieuk ksiądz, doktor, kucharz - siebie i ludzi w zdrowiu zawodzą.


nieuk-ksiądz-doktor-kucharz-siebie-i-ludzi-w-zdrowiu-zawodzą
jan Żabczycnieukksiądzdoktorkucharzsiebieludzizdrowiuzawodząnieuk ksiądzkucharzsiebiesiebie ii ludziludzi ww zdrowiuzdrowiu zawodząsiebie isiebie i ludzii ludzi wludzi w zdrowiuw zdrowiu zawodząsiebie i ludzisiebie i ludzi wi ludzi w zdrowiuludzi w zdrowiu zawodząsiebie i ludzi wsiebie i ludzi w zdrowiui ludzi w zdrowiu zawodzą

Nieuk ksiądz, dok­tor, kucharz - siebie i ludzi w zdro­wiu zawodzą. -Jan Żabczyc
nieuk-ksiądz-dok­tor-kucharz- siebie-i ludzi-w zdro­wiu-zawodzą
Ksiądz, doktor, praktyk, pani duszka - rzecz nienasycona. -Jan Żabczyc
ksiądz-doktor-praktyk-pani-duszka-rzecz-nienasycona
Najlepszymi lekarzami na świecie są: doktor dieta, doktor spokój i doktor dobry humor. -Jonathan Swift
najlepszymi-lekarzami-na-świecie-są-doktor-dieta-doktor-spokój-i-doktor-dobry-humor
Człowiek wykształcony i nieuk tak różnią się od siebie, jak żywy i martwy. -Arystoteles
człowiek-wykształcony-i-nieuk-tak-różą-ę-od-siebie-jak-żywy-i-martwy