Nieważne ja­kie two­je ciało. Ważne, co z duszą się stało? 


nieważne-ja­kie-two­-ciało-ważne co z duszą ę-stało 
bujak bogusławnieważneja­kietwo­jeciałoważne co z duszą sięstało nieważne ja­kieja­kie two­jetwo­je ciałonieważne ja­kie two­jeja­kie two­je ciałonieważne ja­kie two­je ciało

Dusza i ciało są jak małżeństwo. Muszą zestarzeć się jednocześnie. Inaczej dusza zamęczy ciało lub ciało dusze.Śmierć? Nieważne! Żyć? Nieważne! Ważne - zwyciężyć!przychodzą co noc dzi­kie koty two­je słowa prężąc grzbiety mus­kają ciało wa­biąc ziele­nią oczu nad ranem uciekają udają, że nic się nie stało dzi­kie koty Żyję w trzech szczęśli­wych związkach... Nieważne, że żaden z nich nie is­tnieje. Nieważne, że nikt o nich nie wie. Nic nie jest ważne, bo teore­tycznie jes­tem królową życia.To nieważne, czyje co je, to je ważne, co je moje.Nieważne skąd czerpiesz pomysły – ważne dokąd Cię zawiodą