Nieważne jest w moich oczach, czy człowiek będzie mniej, czy więcej po­siadał. Ważne jest, czy będzie mniej, czy bar­dziej człowiekiem.


nieważne-jest w moich-oczach-czy-człowiek-będzie-mniej-czy-więcej-po­siadał-ważne jest-czy-będzie-mniej-czy-bar­dziej-człowiekiem
s » antoine de saint-exupéry » twierdzanieważnejest w moichoczachczyczłowiekbędziemniejwięcejpo­siadałważne jestbar­dziejczłowiekiemnieważne jest w moichjest w moich oczachczy człowiekczłowiek będziebędzie mniejczy więcejwięcej po­siadałczy będziebędzie mniejczy bar­dziejbar­dziej człowiekiemnieważne jest w moich oczachczy człowiek będzieczłowiek będzie mniejczy więcej po­siadałczy będzie mniejczy bar­dziej człowiekiemczy człowiek będzie mniej

Nie jest ważne, czy w Polsce będzie kapitalizm, wolność słowa, czy będzie dobrobyt - najważniejsze, aby Polska była katolicka. -Henryk Goryszewski
nie-jest-ważne-czy-w-polsce-będzie-kapitalizm-wolność-słowa-czy-będzie-dobrobyt-najważniejsze-aby-polska-była-katolicka
Nie ma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać się nad tym czy dzi­siej­szy dzień będzie lep­szy od poprzedniego wys­tar­czy tyl­ko wstać z łózka  -samothnick
nie- naj­mniej­sze­go-sen­su-zas­­nawiać ę-nad-tym-czy-dzi­siej­szy-dzień-będzie-lep­szy-od poprzedniego-wys­tar­czy-tyl­ko-wstać
Czy biały, czy czarny niewolnik, czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni. -Hugo Kołłątaj
czy-biały-czy-czarny-niewolnik-czy-pod-przemocą-niesprawiedliwego-prawa-czy-pod-łańcuchami-jęczy-człowiek-jest-i-w-niczym-ę-od-nas-nie-róż
Każdy jest ak­to­rem włas­ne­go dra­matu, i to od nas za­leży czy będzie to tra­gedia czy komedia. -Ryder
każdy-jest ak­to­rem-włas­ne­go-dra­matu-i to od nas-za­ży-czy-będzie-to tra­gedia-czy-komedia
Nie ważne czy świat zmie­rza ku końco­wi, ważne jest czy ma­my z kim ten ko­niec obserwować. -NightHuntress
nie-ważne-czy-świat-zmie­rza-ku końco­wi-ważne-jest czy-­my-z kim-ten-ko­niec-obserwować