Nieważne jest w moich oczach, czy człowiek będzie mniej, czy więcej po­siadał. Ważne jest, czy będzie mniej, czy bar­dziej człowiekiem.


nieważne-jest w moich-oczach-czy-człowiek-będzie-mniej-czy-więcej-po­siadał-ważne jest-czy-będzie-mniej-czy-bar­dziej-człowiekiem
s » antoine de saint-exupéry » twierdzanieważnejest w moichoczachczyczłowiekbędziemniejwięcejpo­siadałważne jestbar­dziejczłowiekiemnieważne jest w moichjest w moich oczachczy człowiekczłowiek będziebędzie mniejczy więcejwięcej po­siadałczy będziebędzie mniejczy bar­dziejbar­dziej człowiekiemnieważne jest w moich oczachczy człowiek będzieczłowiek będzie mniejczy więcej po­siadałczy będzie mniejczy bar­dziej człowiekiemczy człowiek będzie mniej

Nie jest ważne, czy w Polsce będzie kapitalizm, wolność słowa, czy będzie dobrobyt - najważniejsze, aby Polska była katolicka.Nie ma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać się nad tym czy dzi­siej­szy dzień będzie lep­szy od poprzedniego wys­tar­czy tyl­ko wstać z łózka ''Aniele mój''! Zacze­kaj, stój! Od­po­wiedz na py­tania moje Czy w życiu będą postoje? Czy jest ten lep­szy świat? Czy będzie do niego ja­kiś ślad? Czy wszys­cy tam będziemy? Czy z Bo­giem po­siłek zjemy? Lis­ta py­tań się ciągnie i wlecze Ale to nie jest średniowiecze Wszys­tko sa­memu można zapisać Na kar­tce, długo­pisem szyb­ko napisać Czy biały, czy czarny niewolnik, czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni.Każdy jest ak­to­rem włas­ne­go dra­matu, i to od nas za­leży czy będzie to tra­gedia czy komedia.Nie ważne czy świat zmie­rza ku końco­wi, ważne jest czy ma­my z kim ten ko­niec obserwować.