Niewiele kobiet waży się wyznawać demokrację, jest to zbyt wielka sprzeczność z ich despotyzmem w sferze miłości.


niewiele-kobiet-waży-ę-wyznawać-demokrację-jest-to-zbyt-wielka-sprzeczność-z-ich-despotyzmem-w-sferze-miłoś
honore de balzacniewielekobietważysięwyznawaćdemokracjęjesttozbytwielkasprzecznośćichdespotyzmemsferzemiłościniewiele kobietkobiet ważyważy sięsię wyznawaćwyznawać demokracjęzbyt wielkawielka sprzecznośćsprzeczność zz ichich despotyzmemdespotyzmem ww sferzesferze miłościniewiele kobiet ważykobiet waży sięważy się wyznawaćsię wyznawać demokracjęjest to zbytzbyt wielka sprzecznośćwielka sprzeczność zsprzeczność z ichz ich despotyzmemich despotyzmem wdespotyzmem w sferzew sferze miłościniewiele kobiet waży siękobiet waży się wyznawaćważy się wyznawać demokracjęjest to zbyt wielkazbyt wielka sprzeczność zwielka sprzeczność z ichsprzeczność z ich despotyzmemz ich despotyzmem wich despotyzmem w sferzedespotyzmem w sferze miłościniewiele kobiet waży się wyznawaćkobiet waży się wyznawać demokracjęjest to zbyt wielka sprzecznośćzbyt wielka sprzeczność z ichwielka sprzeczność z ich despotyzmemsprzeczność z ich despotyzmem wz ich despotyzmem w sferzeich despotyzmem w sferze miłości

Między czystością a zmysłowością niekoniecznie musi istnieć sprzeczność. Każde dobre małżeństwo, każdy prawdziwy poryw serc wznosi się ponad tę sprzeczność. -Friedrich Nietzsche
między-czystośą-a-zmysłowośą-niekoniecznie-musi-istnieć-sprzeczność-każde-dobre-łżeństwo-każdy-prawdziwy-poryw-serc-wznosi-ę-ponad-tę
Jedynie wielka dusza waży się na styl prosty. -Henri Stendhal
jedynie-wielka-dusza-waży-ę-na-styl-prosty
Miłość jest odwagą kobiet, ich gwiazdą przewodnią, kompasem ich podróży. -Ernst von Dinchlage
miłość-jest-odwagą-kobiet-ich-gwiazdą-przewodnią-kompasem-ich-podróży
Mądrość, która kieruje się despotyzmem wobec jednostki, jest głupotą. -Fiodor Dostojewski
mądrość-która-kieruje-ę-despotyzmem-wobec-jednostki-jest-głupotą
Zbyt wiele jest kobiet, w których zawsze zwycięża cnota. -Margaret Mitchell
zbyt-wiele-jest-kobiet-w-których-zawsze-zwycięża-cnota