Niewinność serca jest dziedzictwem i ozdobą kobiety.


niewinność-serca-jest-dziedzictwem-i-ozdobą-kobiety
matthias claudiusniewinnośćsercajestdziedzictwemozdobąkobietyniewinność sercaserca jestjest dziedzictwemdziedzictwem ii ozdobąozdobą kobietyniewinność serca jestserca jest dziedzictwemjest dziedzictwem idziedzictwem i ozdobąi ozdobą kobietyniewinność serca jest dziedzictwemserca jest dziedzictwem ijest dziedzictwem i ozdobądziedzictwem i ozdobą kobietyniewinność serca jest dziedzictwem iserca jest dziedzictwem i ozdobąjest dziedzictwem i ozdobą kobiety

Jak gwiazdy są ozdobą nieba w pogodne noce, kwiaty na wiosnę - ozdobą zielonych łąk, a liściem odziane drzewa - wzgórza ozdobą, tak dowcipne powiedzenia są chwalebnych i pięknych rozmów okrasą.Niewinność mężczyzny zwie się honorem, honor kobiety zwie się niewinnością.Niewinność jest lilią cnót.Niewinność jest instynktem moralnym.Serca kobiece pragną miłości bardziej niż męskie, ale honor powściąga pożądanie. Miłość pozostaje koroną szlachetnej kobiety. Powiadają, jedna noc rozbroi niechęć kobiety do łoża mężczyzny.Kobiety lubią być pocieszycielkami nieszczęśliwych i obnoszenie na temblaku zranionego serca jest najskuteczniejszym sposobem pozyskania ich względów.