Niez­na­jomość ter­mi­nu śmier­ci umożli­wia życie.


niez­na­jomość-ter­mi­nu-śmier­-umożli­wia-życie
stefan kisielewskiniez­na­jomośćter­mi­nuśmier­ciumożli­wiażycieniez­na­jomość ter­mi­nuter­mi­nu śmier­ciśmier­ci umożli­wiaumożli­wia życieniez­na­jomość ter­mi­nu śmier­citer­mi­nu śmier­ci umożli­wiaśmier­ci umożli­wia życieniez­na­jomość ter­mi­nu śmier­ci umożli­wiater­mi­nu śmier­ci umożli­wia życieniez­na­jomość ter­mi­nu śmier­ci umożli­wia życie

Pa­mięcią w przeszłość Niez­na­jomość przyszłości Wędrówka życia Krys­ty­na Sz.13.11.2014r. -krysta
pa­mięą-w przeszłość-niez­na­jomość-przyszłoś-wędrówka-życia-krys­ty­na-sz13112014r
Praw­ni­cy - to je­dyne oso­by, dla których niez­na­jomość pra­wa jest bezkarna. -Jeremy Bentham
praw­­cy- to ­dyne-oso­by-dla-których-niez­na­jomość-pra­wa-jest bezkarna
Suk­ces umożli­wia ci po­siada­nie wielu rzeczy, ale nie da­je ci te­go wspa­niałego, wewnętrzne­go
suk­-umożli­wia- po­siada­nie-wielu-rzeczy-ale-nie da­- te­go-wspa­niałego-wewnętrzne­go-cze­goś-co przy­nosi-ze sobą-miłość
Dzień, który przy­nosi no­we życie, może być niez­wykły, tak jak niez­wykłe może być życie, które przychodzi każde­go dnia. -Małgorzata Stolarska
dzień-który-przy­nosi-no­we-życie-może-być-niez­wykły-tak-jak niez­wykłe-może-być-życie-które-przychodzi-każde­go-dnia
Bojąc się śmier­ci boimy się niez­na­nego, więc po co się bać ? Czy boimy się niez­na­jomych ludzi na uli­cy ?  -Ryder
bojąc ę-śmier­-boimy ę-niez­na­nego-więc-po co ę-bać-czy-boimy ę-niez­na­jomych-ludzi-na uli­cy-