Niezależnie od wieku kobieta bardziej ceni sobie towarzystwo mężczyzny, który zauważył i wybrał ją spośród wielu, niż najbardziej serdeczny stosunek nowo poznanej kobiety.


niezależnie-od-wieku-kobieta-bardziej-ceni-sobie-towarzystwo-mężczyzny-który-zauważył-i-wybrał-ją-spośród-wielu-ż-najbardziej-serdeczny
nadzieja druckaniezależnieodwiekukobietabardziejcenisobietowarzystwomężczyznyktóryzauważyłwybrałspośródwieluniżnajbardziejserdecznystosuneknowopoznanejkobietyniezależnie odod wiekuwieku kobietakobieta bardziejbardziej ceniceni sobiesobie towarzystwotowarzystwo mężczyznyktóry zauważyłzauważył ii wybrałwybrał jąją spośródspośród wieluniż najbardziejnajbardziej serdecznyserdeczny stosunekstosunek nowonowo poznanejpoznanej kobietyniezależnie od wiekuod wieku kobietawieku kobieta bardziejkobieta bardziej cenibardziej ceni sobieceni sobie towarzystwosobie towarzystwo mężczyznyktóry zauważył izauważył i wybrałi wybrał jąwybrał ją spośródją spośród wieluniż najbardziej serdecznynajbardziej serdeczny stosunekserdeczny stosunek nowostosunek nowo poznanejnowo poznanej kobiety

Stosunek mężczyzny do kobiety jest najbardziej przyrodniczym stosunkiem do człowieka.Żadnego mężczyzny tak sobie kobieta nie ceni jak tego, który kocha się w niej bez wzajemności. Kobieta może ścierpieć stratę kochanka, ale jej miłość własna nie pogodziłaby się nigdy z utratą mężczyzny wiernego, oddanego, zakochanego w niej bez wzajemności.Zalotna kobieta jest to pierścionek obiegający towarzystwo, który każdy włożyć sobie może na palec.Serca kobiece pragną miłości bardziej niż męskie, ale honor powściąga pożądanie. Miłość pozostaje koroną szlachetnej kobiety. Powiadają, jedna noc rozbroi niechęć kobiety do łoża mężczyzny.Wy­bieram Cię Każde­go dnia na nowo I kocham na nowo Pragnę na nowo I uwie­rzyć na nowo Nie mogę,że udało mi się Po­siąść naj­większy skarb świata Inną gwiazdę z wielu ta­kich samych Ser­ce w cierniach Go­towe do wolności Ciebie Najbardziej rozstrzygającym krokiem w życiu kobiety jest ten, który kobieta uważa za najmniej znaczący.