Niezawisłość myśli - jest to czynnik, który jeden talent wnosi za sobą.


niezawisłość-myśli-jest-to-czynnik-który-jeden-talent-wnosi-za-sobą
stanisław wyspiańskiniezawisłośćmyślijesttoczynnikktóryjedentalentwnosizasobąniezawisłość myślimyślijestktóry jedenjeden talenttalent wnosiwnosi zaza sobąniezawisłość myślijest to czynnikktóry jeden talentjeden talent wnositalent wnosi zawnosi za sobąjest to czynnikktóry jeden talent wnosijeden talent wnosi zatalent wnosi za sobąktóry jeden talent wnosi zajeden talent wnosi za sobą

. . . ludzie w różny sposób zdążają do celu, jaki każdy ma przed sobą, to jest do sławy i bogactwa, jeden oględnie, inny gwałtownie, jeden przemocą, inny podstępem, jeden cierpliwie, inny niecierpliwie - a każdy tymi różnymi sposobami może tam dojść.Ludzie zwykle mają dwa powody, dla których coś robią: jeden prawdziwy i jeden, który dobrze brzmi.W każdym człowieku tkwią właściwie trzej ludzie: jeden, który mówi; drugi, który słucha; trzeci, który umie milczeć.W każdym człowieku tkwią właściwie trzej ludzie: jeden, który mówi, drugi, który słucha, trzeci, który umie milczeć...Pew­ne myśli i idee sa­me mają talent.Miernota nie dostrzega niczego poza sobą, ale talent od razu rozpoznaje geniusza.