Niezawodną oznaką prawdy jest prostota i jasność. Kłamstwo zawsze bywa skomplikowane, wymyślne i wielosłowne.


niezawodną-oznaką-prawdy-jest-prostota-i-jasność-kłamstwo-zawsze-bywa-skomplikowane-wymyślne-i-wielosłowne
lew tołstojniezawodnąoznakąprawdyjestprostotajasnośćkłamstwozawszebywaskomplikowanewymyślnewielosłowneniezawodną oznakąoznaką prawdyprawdy jestjest prostotaprostota ii jasnośćkłamstwo zawszezawsze bywabywa skomplikowanewymyślne ii wielosłowneniezawodną oznaką prawdyoznaką prawdy jestprawdy jest prostotajest prostota iprostota i jasnośćkłamstwo zawsze bywazawsze bywa skomplikowanewymyślne i wielosłowneniezawodną oznaką prawdy jestoznaką prawdy jest prostotaprawdy jest prostota ijest prostota i jasnośćkłamstwo zawsze bywa skomplikowaneniezawodną oznaką prawdy jest prostotaoznaką prawdy jest prostota iprawdy jest prostota i jasność

Jesteśmy w stanie przełknąć każde kłamstwo, jakim nas karmią, ale prawdy zażywamy w małych dawkach, bo bywa gorzka.Nieszczęście jest prawie zawsze oznaką fałszywej interpretacji życia.Kłamstwo jest racjonalniejsze od prawdy - nie każe się domyślać.Marne jest życie ludzi, którzy kłamstwo wyżej stawiają od prawdy.Każde kłamstwo ma kompleks prawdy.Pół prawdy to małe kłamstwo.