Niezbadane są drogi, na których Bóg odnajduje człowieka.


niezbadane-są-drogi-na-których-bóg-odnajduje-człowieka
fiodor dostojewskiniezbadanedroginaktórychbógodnajdujeczłowiekaniezbadane sąsą drogina którychktórych bógbóg odnajdujeodnajduje człowiekaniezbadane są drogina których bógktórych bóg odnajdujebóg odnajduje człowiekana których bóg odnajdujektórych bóg odnajduje człowiekana których bóg odnajduje człowieka

Potężne są, niezbadane dla nas tajemnice natury; więc prostotę życia wikłają nam nieraz przesądy, których z myśli rozum wyplenić nie potrafi.Bóg bardzo cię miłuje i pragnie mieć dla siebie, niezależnie od rodzaju drogi, którą będziesz musiała iść na ziemi.Miłość Boga do człowieka jest całkowicie bezinteresowna. Bóg kocha człowieka tylko dla niego samego.Drogi człowieka do Boga są właściwie proste, jeżeli człowiek je sam nie pokręci.Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa prawda.Życie podobne jest do drogi pełnej zakrętów. Widzimy tylko odcinek do kolejnego zakrętu. Ale wiemy, że Bóg ogarnia wzrokiem całą drogę.