Niezdolność do milczenia, jest córką zwątpienia.


niezdolność-do-milczenia-jest-córką-zwątpienia
tomasz z akwinuniezdolnośćdomilczeniajestcórkązwątpienianiezdolność dodo milczeniajest córkącórką zwątpienianiezdolność do milczeniajest córką zwątpienia

Świadectwem przeciętności jest niezdolność do ulegania entuzjazmowi.Niezdolność kochania to piekło.Do znamion człowieka małego należy niezdolność rozumienia cudzych myśli.Mądrość jest córką doświadczenia.Przez mias­to idzie córka z mamą. Przechodzą obok żeb­ra­ka. Dziew­czyn­ka pat­rzy na te­go człowieka i się uśmie­cha, nies­te­ty nie od­wza­jem­nia te­go. Ko­bieta wchodzi z córką do piekar­ni, za chwilę dziew­czyn­ka wy­biega stamtąd i bieg­nie do żeb­ra­ka, da­je mu bułkę i mówi: Prawda jest zawsze tylko córką czasu.