Niezliczona jest liczba istot pięknych. Nie każda piękność budzi miłość, niektóre radują wzrok, a nie ujarzmiają woli.


niezliczona-jest-liczba-istot-pięknych-nie-każda-piękność-budzi-miłość-niektóre-radują-wzrok-a-nie-ujarzmiają-woli
miguel de cervantesniezliczonajestliczbaistotpięknychniekażdapięknośćbudzimiłośćniektóreradująwzroknieujarzmiająwoliniezliczona jestjest liczbaliczba istotistot pięknychnie każdakażda pięknośćpiękność budzibudzi miłośćniektóre radująradują wzroknie ujarzmiająujarzmiają woliniezliczona jest liczbajest liczba istotliczba istot pięknychnie każda pięknośćkażda piękność budzipiękność budzi miłośćniektóre radują wzroka nie ujarzmiająnie ujarzmiają woliniezliczona jest liczba istotjest liczba istot pięknychnie każda piękność budzikażda piękność budzi miłośća nie ujarzmiają woliniezliczona jest liczba istot pięknychnie każda piękność budzi miłość

Nie każda piękność budzi miłość, niektóre radują wzrok, a nie ujarzmiają woli.Nie kończąca się liczba rzeczy, które ustawodawca nakazuje lub których zabrania, unieszczęśliwia ludy i bynajmniej nie czyni ich rozumniejszymi. Mało jest rzeczy dobrych, mało złych i niezliczona mnogość obojętnych.Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.Jaki jest sens ludzkiego życia? Każda odpowiedź na to pytanie wiąże się z religią. Można więc spytać, czy w ogóle warto je zadawać? Odpowiadam, że człowiek, który uważa życie swoje i innych istot ludzkich za bezsensowne, jest nie tylko nieszczęśliwy, ale właściwie nie zasługuje na życie.Miłość jest skut­kiem dob­rych czynów, a nie pięknych słów i myśli.Uczucia leżą we krwi, budzi je prawo silniejsze od woli ludzkiej.