Niezręczny Eros, który chybia serce i trafia w żołądek.


niezręczny-eros-który-chybia-serce-i-trafia-w-żołądek
paul claudelniezręcznyerosktórychybiasercetrafiażołądekniezręczny erosktóry chybiachybia serceserce ii trafiatrafia ww żołądekktóry chybia sercechybia serce iserce i trafiai trafia wtrafia w żołądekktóry chybia serce ichybia serce i trafiaserce i trafia wi trafia w żołądekktóry chybia serce i trafiachybia serce i trafia wserce i trafia w żołądek

Kto chce żyć długo, mu­si mieć dob­ry żołądek, a złe serce.Kto chce żyć długo, musi mieć dobry żołądek, a złe serce.Pozwól mówić sercu, a słowa same się znajdą. Tylko serce trafia do serc, nie zimne rozumowanie.Żołądek zniesie więcej dodatnich wrażeń, aniżeli mózg i serce; te ostatnie często pękają pod ich natłokiem.Wszystkie dobre maksymy istnieją w świecie; chybią się tylko w ich stosowaniu.Za daleko posunięta surowość chybia celu tak, jak łuk zanadto naciągnięty pęka.