Niezrozumiałymi pozostają tylko ci ludzie, którzy albo sami jeszcze nie wiedzą, czego chcą, albo nie warci są tego, aby ich rozumiano.


niezrozumiałymi-pozostają-tylko-ludzie-którzy-albo-sami-jeszcze-nie-wiedzą-czego-chcą-albo-nie-warci-są-tego-aby-ich-rozumiano
iwan turgieniewniezrozumiałymipozostajątylkoludziektórzyalbosamijeszczeniewiedzączegochcąwarcitegoabyichrozumianoniezrozumiałymi pozostająpozostają tylkotylko cici ludziektórzy alboalbo samisami jeszczejeszcze nienie wiedzączego chcąalbo nienie warciwarci sąsą tegoaby ichich rozumianoniezrozumiałymi pozostają tylkopozostają tylko citylko ci ludziektórzy albo samialbo sami jeszczesami jeszcze niejeszcze nie wiedząalbo nie warcinie warci sąwarci są tegoaby ich rozumianoniezrozumiałymi pozostają tylko cipozostają tylko ci ludziektórzy albo sami jeszczealbo sami jeszcze niesami jeszcze nie wiedząalbo nie warci sąnie warci są tegoniezrozumiałymi pozostają tylko ci ludziektórzy albo sami jeszcze niealbo sami jeszcze nie wiedząalbo nie warci są tego

Niezrozumiałymi pozostają tylko ci ludzie, którzy albo sami jeszcze nie wiedzą, czego chcą, albo nie warci są tego, aby ich zrozumiano.Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcąNajważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, co chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą.Ludzie sami nie wiedzą, czego chcą. Trzeba ich popychać.Ludzie, którzy kochają w życiu tylko raz, są to w rzeczywistości istoty puste. To, co uchodzi w ich pojęciu za wierność i uczciwość, jest albo siłą przyzwyczajenia, albo imaginacją.Ludzie stworzeni są po to, aby jedni drugim podlegali. Albo więc ich ujarzmij, albo naucz się ich znosić.