Nig­dy nie jes­tem z nicze­go za­dowo­lony, jes­tem per­fek­cjo­nistą, to część mo­jej osobowości.


nig­dy-nie jes­tem-z nicze­go-za­dowo­lony-jes­tem-per­fek­cjo­nistą-to część-mo­jej-osobowoś
michael jacksonnig­dynie jes­temz nicze­goza­dowo­lonyjes­temper­fek­cjo­nistąto częśćmo­jejosobowościnig­dy nie jes­temnie jes­tem z nicze­goz nicze­go za­dowo­lonyjes­tem per­fek­cjo­nistąto część mo­jejmo­jej osobowościnig­dy nie jes­tem z nicze­gonie jes­tem z nicze­go za­dowo­lonyto część mo­jej osobowościnig­dy nie jes­tem z nicze­go za­dowo­lony

Znam siebie - jes­tem wa­riatką .Ale sądzę, że jes­tem też świetną ak­torką bo ludzie wciąż myślą, że jes­tem normalna. -loquentia
znam-siebie- jes­tem-wa­riatką-ale-sądzę-że jes­tem-też-świetną-ak­torką-bo ludzie-wciąż-myślą-że jes­tem-normalna