Nig­dy nie mów cze­goś w złości, bo pożniej możesz te­go gorzko żałować.


nig­dy-nie mów-cze­goś-w złoś-bo pożniej-możesz-te­go-gorzko-żałować
sadbearnig­dynie mówcze­gośw złościbo pożniejmożeszte­gogorzkożałowaćnig­dy nie mównie mów cze­goścze­goś w złościbo pożniej możeszmożesz te­gote­go gorzkogorzko żałowaćnig­dy nie mów cze­gośnie mów cze­goś w złościbo pożniej możesz te­gomożesz te­go gorzkote­go gorzko żałowaćnig­dy nie mów cze­goś w złościbo pożniej możesz te­go gorzkomożesz te­go gorzko żałowaćbo pożniej możesz te­go gorzko żałować

Jeżeli myślisz, że coś możesz lub cze­goś nie możesz, za każdym ra­zem masz rację. -Henry Ford
jeżeli-myślisz-że coś-możesz-lub-cze­goś-nie możesz-za każdym-ra­zem-masz-rację
Jeśli nie możesz się cze­goś poz­być, spróbuj polubić. -Maja Lidia Kossakowska
jeśli-nie możesz ę-cze­goś-poz­być-spróbuj-polubić
Nig­dy nie mów nig­dy .. nig­dy nie mów zaw­sze .. nie ufaj ... -rachel1995
nig­dy-nie mów-nig­dy-nig­dy-nie mów-zaw­sze-nie-ufaj
Strach to próba wyob­rażenia so­bie cze­goś, co nig­dy się nie wydarzy. -qches
strach-to próba-wyob­rażenia-so­bie-cze­goś-co nig­dy ę-nie wydarzy
Późno mądrość przychodzi Cze­go pragnąć się godzi. Ale próżno żałować Cze­go nie szło zachować. -Jacek Kaczmarski
późno-mądrość-przychodzi-cze­go-pragnąć ę-godzi-ale-próżno-żałować-cze­go-nie szło-zachować