Nig­dy nie mów nig­dy .. nig­dy nie mów zaw­sze .. nie ufaj ...


nig­dy-nie mów-nig­dy-nig­dy-nie mów-zaw­sze-nie-ufaj
rachel1995nig­dynie mównig­dyzaw­szenieufajnig­dy nie mównie mów nig­dynig­dynig­dynig­dy nie mównie mów zaw­szezaw­szenienie ufajufajnig­dy nie mów nig­dynie mów nig­dynig­dy nie mównig­dy nie mów zaw­szenie mów zaw­szenie ufajnie ufajnig­dy nie mów nig­dynig­dy nie mów zaw­szenig­dy nie mów zaw­szenie ufajnig­dy nie mów zaw­sze

Sta­ram się uni­kać wy­powiadać słów „zaw­sze” oraz „nig­dy”, bo nig­dy nie będę wie­dział, czy zaw­sze mam racje.Nig­dy nie mów, że niemożli­we jest coś co za­leży tyl­ko od Ciebie Nig­dy nie mów cze­goś w złości, bo pożniej możesz te­go gorzko żałować.Nig­dy nie mów, że Życie jest złe, bo kiedyś sko­pie Cię nie mów mi 'zawsze', nie mów mi 'nigdy'. niech nie pad­nie 'kocham' z Twoim ust. nie mów, że tęsknisz i nie mów, że pragniesz. za­mil­cz, jeśli wiesz, że to kłamstwa.